Nasi Klienci i referencje

by 100MUSD

To opinie Klientów Instytutu potwierdzają najwyższą jakość świadczonych usług. Referencje spływające do Instytutu Samorządu i Administracji są dla nas powodem do dumy i stanowią zapewnienie, że starannie realizujemy naszą misję. Poniżej zamieszczamy fragmenty niektórych listów referencyjnych zawierających opinie Odbiorców naszych usług (oryginały rzeczonych dokumentów są udostępniane na wniosek skierowany drogą elektroniczną na adres biuro[znak małpy]dlaadministracji.pl). Poniższe zestawienie obejmuje podmioty administracji publicznej pogrupowane według kryterium podmiotowego w kolejności alfabetycznej i jest systematycznie uzupełniane.

Inspekcja weterynaryjna

Szkolenie było zorganizowane (…) prawidłowo i profesjonalnie. Sposób przekazania wiedzy był satysfakcjonujący zarówno dla laików, jak osób bezpośrednio pracujących przy przygotowywaniu zamówień publicznych. Możemy bez najmniejszych zastrzeżeń polecić Instytut jako rzetelnego i profesjonalnego organizatora szkoleń

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

Instytucje kultury

Szkolenie (…) zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny. Prowadzący przekazał pracownikom Instytucji wszelkie niezbędne do zrozumienia tematu informacje w sposób przystępny i ciekawy. Wiele praktycznych porad, jakie zostały udzielone w trakcie szkolenia zostało już wprowadzone w życie (…). W opinii Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów Instytut jest godnym polecenia organizatorem szkoleń.

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

(…) Potwierdzam, że szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny sposób, z należytą starannością, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Instytut Samorządu i Administracji jest godnym polecenia organizatorem szkoleń.

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

Jednostki samorządu terytorialnego

(…) szkolenie zrealizowane zostało na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym, zgodnie z przedstawionymi założeniami, a wszelkie zaistniałe wątpliwości zostały wyjaśnione w sposób profesjonalny i zrozumiały, niejednokrotnie poparte przez szkoleniowca licznymi przykładami związanymi z szerokim wachlarzem zastosowań ustawy.

Gmina Baborów

Szkolenie (…) zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny, z dużym zaangażowaniem i na wysokim poziomie merytorycznym. Firma zyskała w naszych oczach bardzo dobrą opinię, która pozwala nam stwierdzić, że jest to sprawdzony i wiarygodny wykonawca, któremu warto zaufać.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Instytut (…) zrealizował szkolenie bardzo efektywnie i z dochowaniem należytej staranności. (…) Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć – przygotowanie, przekazywanie wiedzy w sposób przystępny oraz bardzo dobrze wydane materiały szkoleniowe.

Urząd Miejski w Brzozowie

Rzetelność i profesjonalne podejście zagwarantowało, że zakres szkolenia, materiały szkoleniowe i sposób przekazywania informacji spełniły oczekiwania uczestników. Firma jest zdecydowanie warta polecenia. Współpracę z nią ułatwia umiejętność dopasowania się do potrzeb kontrahenta.

Urząd Miasta Chorzów

(…) Uczestnik szkolenia wysoko ocenił jakość szkolenia – (…) zostało przeprowadzone profesjonalnie i spełniło oczekiwania.

Urząd Miejski w Gliwicach

Szkolenie zrealizowano w sposób profesjonalny i interesujący. Doceniono poziom dydaktyczny i organizacyjny, przygotowanie merytoryczne trenera, jego elastyczność i komunikatywność z grupą szkoleniową. Szkolenie uzyskało wysoką ocenę słuchaczy. Na szczególne uznanie zasługuje troska Instytutu o dostosowanie programu szkolenia do naszych specyficznych potrzeb.

Urząd Gminy Jabłonka

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny. Wysoko oceniamy zarówno stronę merytoryczną, przygotowanie dydaktyczne wykładowcy, jak i fachową organizację szkolenia. (…) Poruszana problematyka, przygotowane materiały i metody szkolenia spełniły oczekiwania uczestników.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Pragniemy wyrazić nasze uznanie za przygotowanie i profesjonalizm prowadzącego szkolenie. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

Urząd Miejski w Pabianicach

Krajowa Administracja Skarbowa (dawniej Administracja Podatkowa)

Szkolenie w najwyższym stopniu spełniło oczekiwania pracownika biorącego w nim udział, a prowadzący szkolenie wykazał się wysokim stopniem znajomości tematu oraz doskonałą umiejętnością dzielenia się posiadaną wiedzą (…).

Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

(…) Zajęcia były prowadzone w bardzo usystematyzowany sposób. Trener nawiązał doskonały kontakt ze słuchaczami, wykazał się dużą umiejętnością aktywizowania grupy a przyjazna atmosfera sprzyjała aktywnemu uczestnictwu i zaangażowaniu uczestników. Szkolenie zrealizowane zostało z należytą starannością, w wyznaczonym terminie oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami i wymaganiami formalnymi. Podczas zajęć trener przekazał wiedzę w sposób jasny i precyzyjny. Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem merytorycznym.

Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju

Szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie, a Instytut Samorządu i Administracji (…) okazał się solidnym i wiarygodnym wykonawcą zamówionej usługi.

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny, zakres merytoryczny nie budził żadnych zastrzeżeń. Wiedza teoretyczna przekazana uczestnikom podczas szkolenia, a zwłaszcza rady praktyczne na pewno usprawnią proces wdrożenia nowych wymogów wynikających za zmiany przepisów (…).

Izba Skarbowa w Kielcach

Z opinii uczestnika szkolenia wynika, że zostało ono przeprowadzone zgodnie z jego oczekiwaniami w sposób profesjonalny oraz rzetelny zarówno pod względem organizacyjnym, jak i czysto szkoleniowym.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

W opinii naszego uczestnika szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami, w sposób rzetelny i profesjonalny, zakres merytoryczny nie budził żadnych zastrzeżeń. Wiedza teoretyczna przekazana podczas szkolenia, a zwłaszcza rady praktyczne na pewno będą pomocne przy wdrażaniu nowych wymogów wynikających za zmiany przepisów w zakresie zamówień publicznych.

Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach

Szkolenie prowadził trener posiadający dużą wiedzę i doświadczenie z omawianego zakresu tematycznego, zapewniając wysoki poziom zajęć. Z przyjemnością możemy polecić Instytut Samorządu i Administracji, jako solidnego i odpowiedzialnego partnera dla administracji publicznej.

Urząd Skarbowy w Koninie

Zakres szkolenia, materiały szkoleniowe, jak również sposób przekazanych informacji w pełni odpowiadał naszym oczekiwaniom. Informujemy również, że przygotowanie merytoryczne i forma organizacyjna szkolenia zasługują na duże uznanie świadczące o fachowości i profesjonalizmie firmy. Pragniemy zaświadczyć, że (…) Instytut Samorządu i Administracji w pełni zasługuje na miano odpowiedzialnego i rzetelnego partnera w organizowaniu podobnych spotkań.

Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny, zakres merytoryczny nie budził żadnych zastrzeżeń. Wiedza teoretyczna przekazana uczestnikom podczas szkolenia, a zwłaszcza rady praktyczne na pewno usprawnią proces wdrożenia nowych wymogów wynikających z nowelizacji przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Urząd Skarbowy w Starachowicach

Placówki związane z oświatą

Z pełną odpowiedzialnością rekomenduję Instytut Samorządu i Administracji jako godnego zaufania, rzetelnego i świadczącego swoje usługi na najwyższym poziomie partnera w zakresie usług szkoleniowych.

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego

Prowadzący zadbał o przyjazną atmosferę, w której pracowało się bardzo efektywnie. Zarówno sposób przekazania wiedzy, jak i materiały szkoleniowe świadczą o rzetelnym przygotowaniu i wysokich kompetencjach (…).

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie z wykorzystaniem wielu praktycznych przykładów oraz pomocnej wizualizacji. Duże doświadczenie zawodowe wykładowcy oraz umiejętność dzielenia się nim, sprawiło, że uzyskaną wiedzę będę mogła wykorzystać w swojej szkole. Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą

(…) Szkolenie przebiegło poprawnie pod względem merytorycznym, rozwiewając wątpliwości związane z nowelizacją ustawy. Zostało ono przeprowadzone w sposób profesjonalny i fachowy. Wykładowca przedstawił najważniejsze zmiany w ustawie (…) popierając wykład przykładami.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie

Szkolenie przeprowadzone było w sposób profesjonalny i fachowy zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Prowadzący w sposób zrozumiały przekazał wiedzę, tym samym zainteresował uczestników (…). Zakres tematyczny szkolenia został omówiony w sposób rzetelny i interesujący.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach

Urzędy pracy

Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo starannie zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym oraz spełniło oczekiwania uczestników.

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej

Zarówno przeprowadzone szkolenie, jak też przygotowane materiały szkoleniowe oceniamy pozytywnie.

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach

Nasza strona korzysta z plików cookie. Akceptuję Polityka prywatności i plików cookie.